Политика за поверителност

Tarinn ("Tarinn", "ние" или "нас") уважава поверителността ви и се ангажира да я защитава. Настоящата Политика за поверителност описва каква информация можем да събираме за вас, как я използваме и споделяме, как я защитаваме и какъв избор имате относно начина на използване на тази информация. В Tarinn искаме да се чувствате възможно най-удобно, посещавайки нашите уебсайтове и използвайки нашите Услуги.

Настоящата Политика за поверителност описва нашите практики във връзка с информацията, която събираме, когато Вие:

 • посещавате този уебсайт или друг уебсайт, притежаван, поддържан или контролиран от Tarinn;
 • Преглеждате или кликвате върху някое от нашите онлайн съдържания;
 • получавате или отговаряте на електронна поща или други електронни съобщения от нас;
 • Взаимодействате с нас на нашите страници, канали или уебсайтове в социалните медии;
 • Създаване на акаунт или регистриране по друг начин за или закупуване на услуги;
 • Попълвате анкета, попълвате въпросник или тест или участвате в промоция, раздаване на подаръци или лотария;
 • закупите продукт от нас или сте страна по транзакция с нас;
 • да използвате софтуерни приложения, предоставени от нас за използване на компютри или мобилни устройства; и
 • Взаимодействате с нас офлайн, като например посещение на сайт или посещение на живо или виртуално на събитие или конференция.

Заедно наричаме горепосочените дейности "Услуги". Услугите се контролират и управляват от нас от Съединените щати и не са предназначени да ни подчиняват на законите и юрисдикциите на който и да е щат, държава или територия, различни от тези на Съединените щати. Tarinn разполага с множество уебсайтове, всеки от които има собствено съдържание, характеристики и функционалност и различни услуги. Препоръчваме ви да прегледате Политиката за поверителност, специфична за услугата/сайта, където са публикувани. Настоящата Политика за поверителност не обхваща практиките за поверителност на трети страни, които не притежаваме или не контролираме. Възможно е да предоставяме съдържание на трети страни или връзки към уебсайтове или приложения на трети страни, но включването на връзка в Услугите не означава одобрение на свързания сайт или услуга от наша страна или от страна на нашите филиали. Когато взаимодействате с трета страна, трябва да прочетете и политиките за поверителност и условията за ползване на услугата на тази трета страна, за да сте сигурни, че разбирате как третата страна може да събира и споделя информация за вас.

Каква информация събираме

Видът на личната информация, която събираме, варира в зависимост от предоставяните Услуги. Личната информация е информация, която ви идентифицира като физическо лице или се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано. По време на дадена Услуга може да събираме лична информация, включително име, номер на домашен и мобилен телефон, пощенски адрес, имейл адрес, информация за платежни карти и платежни услуги на трети страни, както и снимки и видеоклипове. Освен ако не е изрично поискано, Ви молим да не ни изпращате и да не ни разкривате никаква чувствителна лична информация (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други убеждения, здраве, биометрични или генетични характеристики, криминално минало).

Как събираме информация

Събираме лична информация директно от вас чрез услугите, които предоставяме. Например, може да предоставите информация за контакт, когато се регистрирате на нашия Уебсайт, за да получавате информация за нашите продукти или да ги закупите.

Освен това може да събираме информация за вас непряко чрез използването на Услугите от ваша страна. Например, може да проследяваме информация, предоставена ни автоматично от Вашия браузър, включително, но не само, Вашия Media Access Control (MAC) адрес, тип на компютъра (Windows или Mac), резолюция на екрана, име и версия на операционната система, производител и модел на устройството, език, уебсайта, от който сте дошли (известен като препращащ URL адрес), типа на използвания браузър, Вашето местоположение, мобилен оператор, тип на връзката и час и дата на достъп, както и друга информация, събрана чрез/използвана от бисквитки. Моля, вижте раздела по-долу "Използване на бисквитки и други подобни технологии" за повече информация.

Възможно е също така да използваме или допълним личната информация, която имаме за Вас, с информация, получена от други източници, като например публични бази данни и платформи на социални медии, както и с информация, предоставена ни от трети страни. Например, може да събираме информация от други източници, за да проверим лицензионния статус и самоличността на ветеринарни лекари или други специалисти по здравни грижи за животни, които се регистрират на нашия Уебсайт.

Ако ни предоставите каквато и да е лична информация за други хора, например във връзка с нашата функция за насочване на Tell-A-Friend, Вие декларирате, че имате право да го направите и да ни разрешите да използваме информацията в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Как използваме информацията

Можем да използваме личната информация, която събираме, за легитимни бизнес цели, включително за:

 • Разработване, експлоатация, популяризиране, подобряване и предлагане на пазара на нашите продукти и услуги или други продукти или услуги, свързани със здравето на животните;
 • да ви свържем с трети страни;
 • обработване на покупки и други транзакции;
 • да отговаряме на вашите искания, запитвания или жалби;
 • да комуникираме с вас;
 • Предотвратяване, откриване и разследване на престъпления, включително измами;
 • Спазване на законови и регулаторни изисквания, правни процедури, договорни задължения и нашите политики;
 • Провеждане на изследвания и анализ на данни;
 • Предоставяне на персонализирано съдържание, маркетингови и рекламни съобщения;
 • Да ви дадем възможност да управлявате предпочитанията си, включително, без ограничение, възможността да се откажете;
 • Установяване и защита на законни права, защита на нашите операции и прилагане на налични средства за защита;
 • Провеждане на сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба или прехвърляне на някои или всички наши активи; и
 • Проверка на самоличността ви.

Можем също така да използваме лична информация за всяка друга цел, която разкриваме в момента на събиране на информацията ви. Можем също така да обобщим или да деидентифицираме предоставената от вас лична информация и да я използваме за всякакви цели, включително за дейности по разработване и подобряване на продукти и услуги и за пазарни анализи. Обобщената или деидентифицирана информация вече не идентифицира вас или което и да е друго лице.

Как споделяме информация

Можем да споделяме личната информация, която събираме, с:

 • Нашите филиали за целите, описани в тази Политика за поверителност;
 • Доставчици на услуги/продавачи от трети страни за улесняване на услугите, които те ни предоставят, като например маркетинг, реклама, пазарни проучвания, хостинг на уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, информационни технологии и предоставяне на свързана инфраструктура, обслужване на клиенти, доставка на имейли, одит и други услуги;
 • Трети страни или филиали във връзка с корпоративна транзакция, като например продажба, консолидация или сливане на бизнес на Tarinn;
 • Трети страни по други законови причини, като например за прилагане на нашите правила и условия или за защита на нашите права, неприкосновеност на личния живот, безопасност или собственост и/или на нашите филиали, вас или други лица;
 • Правителствени или други публични органи (включително регулатори и правоприлагащи органи), както е разрешено или се изисква от закон, наредба или съдебно разпореждане; и
 • Вашият ветеринарен лекар.

Ще ограничим споделянето на вашата лична информация, когато е уместно и когато това се изисква по закон. Можем също така да разкриваме на трети страни обобщена или деидентифицирана информация, която не позволява идентифициране на личността, за каквато и да е цел.

Използване на бисквитки и други подобни технологии

Бисквитки. Този Уебсайт се наблюдава от една или повече трети страни - софтуер(и) за наблюдение (наричани общо "Бисквитки"), и може да улавя информация за Вашето посещение, която ще ни помогне да подобрим качеството на нашите услуги. Бисквитките ни позволяват да събираме информация като тип на браузъра, време, прекарано в Услугите, посетени страници, езикови предпочитания и други данни за трафика. Ние и нашите доставчици на услуги използваме информацията за целите на сигурността, за улесняване на навигацията, за по-ефективно показване на информацията и за персонализиране на Вашето преживяване. Също така събираме статистическа информация за използването на Услугите, за да подобряваме непрекъснато техния дизайн и функционалност, да разбираме как се използват и да ни помагаме при решаването на въпроси, свързани с тях. Бисквитките освен това ни позволяват да изберем кои от нашите реклами или предложения е най-вероятно да Ви допаднат и да ги показваме, докато сте на Уебсайта. Възможно е също така да използваме Бисквитки или други технологии в онлайн рекламата, за да проследяваме отговорите на нашите реклами. Понастоящем не отговаряме на сигналите на браузъра "не проследявай".

Пикселни маркери и други подобни технологии

 • Пикселни маркери. Пикселните маркери (известни също като уеб маяци и ясни GIF файлове) могат да бъдат използвани, наред с други неща, за проследяване на действията на потребителите на Услугите, за измерване на успеха на нашите маркетингови кампании и за съставяне на статистически данни за използването на Услугите и процента на отговори.
 • Аналитика. Използваме Google Анализ, който използва бисквитки и подобни технологии, за да събира и анализира информация за използването на Услугите от Ваша страна и да докладва за дейностите и тенденциите. Тази услуга може също така да събира информация относно използването на други уебсайтове, приложения и онлайн ресурси. Можете да се запознаете с практиките на Google, като отидете на адрес https://policies.google.com/technologies/partner-sitesOpens в нов прозорец да упражните отказа, предоставен от Google, като изтеглите добавката за браузър за отказ от Google Analytics, която е достъпна на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutOpens в нов прозорец.

Невидима reCAPTCHA. Използваме невидимото приложение reCAPTCHA на Google в нашите Услуги, за да се предпазим от спам и други автоматични злоупотреби. Инструментът reCAPTCHA може да използва "бисквитки", както и друга информация като IP адрес, дата, час, език, размер и резолюция на екрана и движения на мишката, докато сте на страницата. Използването на услугата reCAPTCHA и обработката на всяка информация, събрана чрез услугата, са предмет на приложимата политика за поверителност на Google, налична на адрес https://policies.google.com/privacy,Opens в нов прозорец, и на условията за ползване на услугата на Google, налични на адрес https://policies.google.com/terms?hl=en.Opens в нов прозорец IP адрес. Вашият IP адрес е номер, който се присвоява автоматично на вашия компютър от вашия доставчик на интернет услуги. IP адресът може да бъде идентифициран и регистриран автоматично в регистрационните файлове на нашия сървър, когато даден потребител получи достъп до Услугите, заедно с времето на посещението и посетените страници. Ние използваме IP адресите за цели като изчисляване на нивата на използване, диагностициране на проблеми със сървъра и администриране на Услугите. Можем също така да определим приблизителното ви местоположение от вашия IP адрес. Физическо местоположение. Можем да събираме данни за физическото местоположение на Вашето устройство, например чрез използване на сателит, клетъчна кула или Wi-Fi сигнали. Можем да използваме физическото местоположение на Вашето устройство, за да Ви предоставим персонализирани услуги и съдържание, базирани на местоположението. Можем също така да споделим физическото местоположение на Вашето устройство, в комбинация с информация за това какви реклами сте разглеждали и друга информация, която събираме, с нашите маркетингови партньори, за да им дадем възможност да Ви предоставят по-персонализирано съдържание и да проучат ефективността на рекламните кампании. В някои случаи може да Ви бъде разрешено да разрешите или откажете такива употреби и/или споделяне на местоположението на Вашето устройство, но ако го направите, ние и/или нашите маркетингови партньори може да не сме в състояние да Ви предоставим съответните персонализирани услуги и съдържание.

Как защитаваме вашата информация

Стремим се да използваме разумни административни, технически и физически предпазни мерки, както и други мерки за сигурност, за да защитим личната информация в нашата организация от нарастващи заплахи. За съжаление, не може да се гарантира, че нито едно предаване на данни по интернет или система за съхранение на данни е 100% сигурно. Ето защо ви препоръчваме да използвате всички предпазни мерки за защита на вашата информация, когато използвате интернет и всякакви други връзки. Ако имате основание да смятате, че взаимодействието ви с нас вече не е сигурно, моля, незабавно ни уведомете в съответствие с методите за контакт, посочени по-долу.

Вашият избор за поверителност

Възможно е да ви бъде предоставена възможността да получавате периодично информационни/промоционални/маркетингови имейли от Tarinn и трети страни, работещи с Tarinn. Можете да се отпишете или да се откажете от получаването на всякакви информационни/промоционални материали, като следвате инструкциите, посочени в имейла или включени във всяка програма, която ви изпращаме. Моля, обърнете внимание, че ако се откажете от получаването на промоционални имейли от нас, ние все още можем да ви изпращаме важни административни съобщения, от които не можете да се откажете. Ако желаете да получите достъп, да изтриете, прегледате или актуализирате лична информация, която сте ни предоставили, можете да се свържете с нас, както е посочено в раздел "Свържете се с нас". За ваша защита може да се наложи да проверим самоличността ви, преди да изпълним искането ви. Ще отговорим на искането ви в съответствие с приложимото законодателство.

Реклама на трети страни

Ние използваме рекламни компании на трети страни, за да Ви показваме реклами относно стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас, когато влизате и използвате Услугите и други уебсайтове или онлайн услуги. Възможно е да получавате реклами въз основа на информация, свързана с достъпа Ви до и използването на Услугите и други уебсайтове или онлайн услуги на всяко от Вашите устройства, както и въз основа на информация, получена от трети страни. Тези компании поставят или разпознават уникална Бисквитка във Вашия браузър (включително чрез използването на пикселни маркери). Те също така използват тези технологии, заедно с информацията, която събират за Вашето онлайн използване, за да Ви разпознават на устройствата, които използвате, като например мобилен телефон и лаптоп. Ако желаете да получите повече информация за тази практика и да научите как да се откажете от нея в браузърите за настолни и мобилни устройства на конкретното устройство, от което осъществявате достъп до тази Политика за поверителност, можете да посетите

Алианс за цифрова реклама (DAA):

Инициатива за мрежова реклама (NAI):

Можете също така да ограничите проследяването на реклами в средите на мобилните приложения на Вашето устройство. За най-ефективните и актуални методи за това трябва да се консултирате с инструкциите, предоставени от производителите на тези устройства. Предлагаме следната информация единствено с информационна цел и не можем да гарантираме, че посочените по-долу методи са най-актуални:

Използване на услугите от непълнолетни

Услугите не са предназначени за лица под тринадесетгодишна (13) възраст. Ние не събираме лична информация от лица, за които действително знаем, че са деца под 13-годишна възраст.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да променяме тази Политика за поверителност по всяко време. Когато го направим, ще ви уведомим по подходящ начин, например като публикуваме промененото изявление на тази страница с нова дата "Последна актуализация". Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила от момента на публикуването им, освен ако не е посочено друго.