Условия за ползване за сайтове на Tarinn

Добре дошли. Бяхте пренасочени към тази страница, тъй като сайтът ("Сайт_"), който сте посетили, се притежава, управлява, контролира, поддържа или администрира по друг начин от Tarinn ("Tarinn"). Настоящите Условия за ползване между Вас и Tarinn уреждат използването на Сайта от Ваша страна. С достъпа до или използването на Сайта Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали, и че сте съгласни да бъдете обвързани, без ограничения или квалификации, с тези Условия за ползване, както и с нашата Политика за поверителност която е включена тук чрез препратка. Ако не желаете да се обвържете с тези Условия за ползване, не можете да осъществявате достъп до Сайта.

1. Собственост и използване на Сайта. Надяваме се, че ще разгледате Сайта и ще го намерите за полезен. Цялото съдържание на Сайта, неговият "външен вид" и елементи на дизайна, търговски марки, марки за услуги, лога, текст, графики, аудио, изображения, диаграми, аудиоклипове, видеоклипове, данни и компилации (наричани общо "Съдържание на Tarinn") са собственост на Tarinn, нейните филиали, свързани дружества или нейните лицензодатели или партньори, освен ако не е посочено друго, и са правно защитени без ограничения, съгласно федералните и щатските закони на САЩ, както и приложимите закони, разпоредби и договори извън САЩ. Освен ако контекстът ясно не изисква друго или ние изрично не го кажем в писмена форма, терминът "Сайт" включва "Съдържание на Tarinn". Tarinn си запазва правото да променя или изтрива материали от Сайта по всяко време. Tarinn ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем и непрехвърляем лиценз за достъп и разглеждане на Сайта в съответствие с настоящите Условия за ползване и единствено за ваша ограничена лична употреба с нетърговска цел. Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, да публикувате отново, да показвате публично, да изпълнявате публично или да създавате друго произведение, което включва каквото и да е Съдържание на Tarinn, без изричното писмено разрешение на Tarinn. Трябва да запазите, без да променяте, всички известия за собственост, прикрепени към или съдържащи се в Сайта. Освен ако не е изрично разрешено от Tarinn, всяко друго използване на Съдържанието на Tarinn за каквато и да е цел е забранено. През достъпа, преглеждането или използването на Сайта Вие признавате, че всяко неправомерно използване на Съдържанието на Tarinn от Ваша страна може да наруши законите за авторските права, търговските марки, неприкосновеността на личния живот и/или публичността, както и регулациите и законите за комуникациите. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ, ЧЕ Tarinn НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КАКВОТО И ДА Е НЕАВТОРИЗИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕДОСТАТЪЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

2. Забранен достъп до Сайта. Освен ако не е изрично разрешено от Tarinn, всяко друго използване на Съдържанието на Tarinn или на Сайта е забранено. Без да се ограничава общият характер на горното, нямате право да продавате, публикувате, лицензирате, разпространявате или използвате по друг начин Сайта, освен както е разрешено тук, освен ако не сте получили изричното предварително писмено съгласие на Tarinn. Освен това, без изричното предварително писмено съгласие на Tarinn, нямате право пряко, непряко или чрез каквато и да е програма, устройство, софтуер, рутинна програма, робот, паяк, обхождащи устройства или друг автоматичен или ръчен процес да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в правилното функциониране на Сайта; да събирате, остъргвате или извличате съдържанието на Сайта; да добавяте какъвто и да е код или да вмъквате скрити данни или текст в Сайта; да осъществявате достъп или да се опитвате да осъществявате достъп до други области на информационните системи на Tarinn или до информацията, съдържаща се в тях, с каквато и да е цел; да предприемате действия, които налагат необосновано или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Tarinn; да отразявате или преизграждате изцяло или частично Сайта чрез рамкиране или други техники, които показват част от Сайта или по друг начин преизграждат търговска марка, лого, търговско име или друга информация, собственост на Tarinn, включително изображения, рамки, съдържание или оформление/дизайн, намиращи се на която и да е страница на Сайта. Tarinn може, по свое усмотрение, да отнеме всички права за достъп до Сайта.

**3. Неподходящо използване на Сайта. ** Забранява се недобросъвестното използване на Сайта и качването, публикуването или предаването по друг начин на каквито и да било обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични, непристойни, подстрекателски, порнографски, измамни, заблуждаващи, подвеждащи, сквернословни или по друг начин незаконни или неподходящи материали, включително, но не само, материали, които биха могли да представляват или насърчават поведение, което би се считало за криминално престъпление, би довело до гражданска отговорност или по друг начин би нарушило закона, включително авторското право, търговската марка или друго право на интелектуална собственост на друго лице.

**4. Определени връзки на Сайта водят до ресурси, разположени на сървъри, които не се поддържат или контролират от Tarinn. Ние предоставяме такива връзки за удобство на нашите потребители. Tarinn не носи отговорност за съдържанието на такива препращащи уебсайтове, нито за наличието на такива уебсайтове или достъпа до тях. Включването в Сайта на каквато и да е връзка към друг уебсайт или позоваване на какъвто и да е продукт или услуга чрез търговско наименование, търговска марка на производителя или по друг начин не представлява или не предполага одобрение или препоръка от страна на Tarinn. Tarinn не дава никакви гаранции или изявления от какъвто и да е вид относно точността, актуалността или пълнотата на информацията, съдържаща се на такива уебсайтове. Достъпът до други сайтове, свързани със Сайта, е на ваш собствен риск и Tarinn не носи никаква отговорност по отношение на вашия достъп до такива свързани сайтове или произтичаща от съдържанието или информацията, съдържаща се в тях. Съгласявате се, че Tarinn няма да носи никаква отговорност за каквато и да е информация, софтуер или материали, намерени на който и да е от свързаните сайтове.

5. Търговски марки. Търговските марки, логата, марките за услуги и търговското облекло (наричани общо "Търговски марки"), показани на Сайта, независимо дали са изписани с едър шрифт, курсив или със символ на търговска марка, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Tarinn, нейните филиали, свързани компании или нейни лицензодатели или партньори, освен ако не е посочено друго. Освен това всички заглавия на страници, персонализирани графики, икони на бутони и скриптове може да са търговски марки на Tarinn и не могат да бъдат копирани, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Tarinn. Вие потвърждавате, че Търговските марки, използвани и показвани на Сайта, са и ще останат изключителна собственост на Tarinn или на собственика на Търговската марка. Нищо, което се съдържа в Сайта, не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, по презумпция или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право върху Търговските марки без изричното писмено разрешение на Tarinn или на собственика на Търговската марка. Вашата злоупотреба с Търговските марки на Сайта и в неговото съдържание, освен както е предвидено в настоящите Условия за ползване, е забранена.

6. Авторски права. Всяко и цялото съдържание на Tarinn и други авторски произведения на Сайта (наричани общо "Проекти") са защитени с авторски права произведения на Tarinn, нейните филиали, свързани дружества или нейните лицензодатели или партньори и са защитени от законите за авторското право на САЩ и други закони и договорни разпоредби. Освен ограничения лиценз за достъп и разглеждане на Съдържанието на Tarinn, посочен в настоящите Условия за ползване, Tarinn не ви предоставя никакви други привилегии или права върху което и да е от Произведенията. Вие потвърждавате, че всяко друго използване на Произведенията, включително, но не само, възпроизвеждане, промяна, разпространение, предаване, преиздаване, публично показване или публично представяне, без предварителното писмено разрешение на Tarinn, е забранено. Вие се съгласявате да не декомпилирате, разглобявате, разработвате обратно инженерство или да се опитвате да реконструирате, идентифицирате или откривате изходния код, основните идеи, техниките на потребителския интерфейс или алгоритмите на Сайта по какъвто и да е начин, освен доколкото горното ограничение е забранено от приложимото законодателство. Ние се отнасяме много сериозно към защитата на авторските права, както на нашите, така и на чуждите. Ако смятате, че Сайтът съдържа елементи, които нарушават авторските права върху ваше произведение, моля, следвайте процедурите, описани в Раздел 12 от настоящите Условия за ползване.

7. Политика за поверителност. Tarinn уважава вашата поверителност. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност (моля, вижте линка във въведението на настоящите Условия за ползване), за да можете да разберете информацията, която събираме, използването на тази информация, начина, по който я защитаваме, и избора, който ви предлагаме относно начина на използване на тази информация. Както е описано допълнително в Политиката за поверителност, можем да насочваме нашите маркетингови и рекламни съобщения по наша преценка в зависимост от информацията, която имаме за Вас.

8. Регистрация. Възможно е да имате възможност да създадете потребителски профил или да се регистрирате по друг начин в Сайта. Ако решите да направите това, трябва да ни предоставите точна, актуална и пълна информация и се съгласявате да носите отговорност за всяко поведение, използващо Вашия акаунт, и да поддържате сигурността на всяко потребителско име и парола. Нямате право да създавате акаунти или да изпращате Качвания (дефинирани по-долу) от името на друго лице, освен от свое име.

9. Ако (i) сте навършили 18 години и сте навършили пълнолетие в щата, в който живеете, (ii) сте еманципирано непълнолетно лице или (iii) притежавате законно съгласие на родител или настойник, можете да изберете да предоставите, да предоставите на Tarinn или да публикувате или да качите на Сайта предложения, коментари, идеи, подобрения, информация, лични или други данни, текст, изображения и други авторски произведения (наричани общо "качване**"). Моля, имайте предвид, че ако сте под 13 години, нямате право да предоставяте каквато и да е лична информация чрез Сайта, включително, но не само, качвания. Ако предоставите Uploads, Вие предоставяте на Tarinn и на свързаните с Tarinn лица, представители, служители и правоприемници неотменим, безсрочен, неизключителен, безвъзмезден, световен, неизключителен лиценз (сублицензируем чрез множество нива и на трети страни, включително на други потребители на Сайта) за възпроизвеждане, публично показване, архивиране, разпространение, адаптиране, модифициране, публикуване, редактиране, превеждане, изготвяне на производни произведения и използване по друг начин на Вашите Качвания, изцяло или частично, (включително Вашето име, образ, възраст и пол) във всяка медия, известна сега или в бъдеще, по всякакъв начин и за всякаква цел, включително, но не само, за публикуване на Сайта и всички свързани с него печатни или цифрови рекламни материали, всякакви други маркетингови и рекламни материали и за разработване на продукти или услуги. Вие се съгласявате, че носите пълната отговорност за всички Ваши съобщения, материали и предложения, които предавате на или публикувате на Сайта. Вие заявявате и гарантирате, че: (а) сте навършили пълнолетие в държавата, в която живеете, еманципиран сте непълнолетен или имате законно съгласие на родител или настойник; (б) притежавате всички права върху вашите Качени файлове или, алтернативно, сте придобили всички необходими права върху вашите Качени файлове, за да можете да предоставите на Tarinn правата върху вашите Качени файлове, описани тук; (в) вашите Качени файлове не нарушават правата върху интелектуалната собственост, неприкосновеността на личния живот или други законни или морални права на трети страни; (д) вашите Качвания са законни; (е) вашите Качвания не са вредни, като например вируси, зловреден софтуер или спам; (е) вашите Качвания не са унизителни, клеветнически или обидни за Tarinn или за която и да е трета страна; (ж) няма да искате връщане на вашите Качвания; и (ж) няма да предявявате никакви претенции към Tarinn или нейните филиали, представители, служители или правоприемници във връзка с вашите Качвания. Tarinn и нейните филиали, представители, служители и правоприемници ще могат свободно да използват всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във Вашите Качени файлове, за всякакви цели, без времеви или териториални ограничения, без Вашето съгласие или компенсация за това, включително, но не само, за разработване, производство и маркетинг на продукти, като Вие няма да придобиете никакви права, собственост или интерес (включително съсобственост върху Сайта или други материали) по силата на това. Като допълнително условие за предоставяне на Качени файлове вие (и всяко друго лице, изобразено в тях) безусловно и неотменимо се отказвате от всички претенции за компенсация за използването на Качените файлове от Tarinn и неговите филиали, както и техните съответни представители, служители или правоприемници и/или от всички права по отношение на такова използване, които може да имате съгласно закона за авторското право, правото на публичност, правото на неприкосновеност на личния живот, закона за клеветата и/или всякакви други общи или законови претенции съгласно законите на всяка юрисдикция. С настоящото се отказвате от всички морални права, които може да имате върху качените файлове, за всички видове използване на качените файлове по целия свят.

10. Неповерителен характер на качваните данни. При спазване на всички приложими условия, посочени в нашата Политика за поверителност или на друго място в Сайта (например в условията, които се прилагат за всяко качване), вашите качвани данни са и ще се считат за неповерителни и Tarinn няма да има никакви задължения по отношение на тази информация. Tarinn си запазва правото да оказва пълно съдействие на всички правоприлагащи органи, които искат или нареждат на Tarinn да разкрие самоличността на всеки, който публикува качване или друга информация или материали.

**11. Таринн може периодично да наблюдава, преглежда, блокира или премахва качени материали; въпреки това Таринн не е задължена да прави това и не поема никаква отговорност, произтичаща от такова съдържание, нито за каквато и да е грешка, обида, клевета, пропуск, лъжа, непристойност, порнография, сквернословие, опасност или неточност, съдържащи се в качените материали. Потребителите носят изключителна отговорност за всяко качване, всяка дейност или транзакции, които се извършват под тяхното име или акаунт, както и за всяко нарушение на авторски права, търговски марки или други права. Tarinn не е задължена да хоства, показва или разпространява каквито и да било Качвания и може по свое усмотрение да премахва по всяко време или да отказва каквито и да било Качвания по каквато и да било причина. Tarinn не носи отговорност за каквато и да е загуба, кражба или повреда от какъвто и да е вид на каквото и да е качено съдържание.

12. Уведомяване за нарушаване на авторските права. Tarinn уважава интелектуалната собственост на другите и моли вас и всички потребители на нашия Сайт да правите същото. Ако смятате, че ваше произведение, защитено с авторско право, е достъпно на Сайта по начин, който представлява нарушение на авторското право, моля, свържете се с нас на адрес dmcanotice@Tarinn.com.

13. Изявления, свързани с бъдещето. Сайтът може да съдържа изявления, свързани с бъдещето, относно финансовите и оперативните резултати, бизнес плановете и перспективите на Tarinn, наличните продукти и продуктите в процес на разработване, които включват значителни рискове и несигурност. Такива рискове и несигурности включват, наред с други неща, несигурността, присъща на фармацевтичните изследвания и разработки; решенията на регулаторните органи относно това дали и кога да одобряват заявления за лекарства и допълнителни заявления за лекарства, както и решенията им относно етикетирането и други въпроси, които биха могли да повлияят на наличността или търговския потенциал на продуктите на Tarinn; развитието на конкуренцията; способността за успешно предлагане на пазара на нови и съществуващи продукти; оспорването на валидността и прилагането на патентите на Tarinn; и общите икономически условия, като например колебанията на лихвените проценти и валутните курсове. Такива рискове и несигурности, които могат да доведат до разлики в действителните резултати от предвидените, включително рискове, които са подробно описани в отчетите на Tarinn, подадени до Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ. Таринн не поема задължение да актуализира каквито и да било изявления, свързани с бъдещето, в резултат на нова информация или бъдещи събития или развития.

14. Сайтът може да не е винаги наличен или достъпен. Tarinn не гарантира, че Сайтът ще работи или ще бъде достъпен във всеки един момент. Трябва да очаквате, че Сайтът периодично ще бъде изключван от мрежата за поддръжка, актуализация на съдържанието и дизайна и други промени, които могат да го направят недостъпен. Tarinn не декларира и не гарантира, че Сайтът е съвместим с вашите хардуерни или софтуерни приложения или браузъри.

15. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. Използването на Сайта от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Tarinn полага разумни усилия, за да включи точна и актуална информация в Сайта; тъй като обаче информацията се променя толкова бързо, Tarinn не може да даде никакви гаранции или изявления относно нейната точност. Тагіппп не поема никаква отговорност за надеждността, точността, валидността, навременността, полезността или пълнотата на всякаква информация в Сайта. В никакъв случай Tarinn или която и да е друга страна, участваща в създаването, производството или доставката на Сайта, не носи отговорност за нищо, произтичащо от Вашия достъп до, използването или невъзможността за достъп или използване на Сайта, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧВАЩО СЕ, за каквито и да е щети, включително, без ограничение, преки, случайни, последващи, косвени, специални или наказателни щети, или щети, произтичащи от пропуснати ползи, загубени данни или прекъсване на дейността. В никакъв случай максималната обща отговорност на Tarinn за действия, произтичащи от или свързани със сайта, не може да надвишава ЕДНА СТОТИНКА щатски долара (100,00 USD). Тези ограничения включват, но не се ограничават до щети или вируси, които могат да заразят вашето компютърно оборудване. Tarinn не гарантира, че файловете, които могат да бъдат достъпни за изтегляне от Сайта, няма да бъдат заразени с вируси, червеи, троянски коне или друг код, който проявява замърсяващи или разрушителни свойства. Без да се ограничава гореизложеното, всичко на Сайта ви се предоставя "КАКТО Е", без ПРЕДОСТАВЯНЕ на гаранции, без гаранции или без каквито и да било гаранции от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за продаваемост, годност за определена цел или употреба, ненарушаване на съдържанието на Сайта. Всеки иск, произтичащ от или по някакъв начин свързан със Сайта, трябва да бъде предявен в рамките на една (1) година от възникването на основанието за иск. Вие потвърждавате и се съгласявате, че при използването на интернет, за да използвате Сайта, може да бъдете таксувани от Вашия безжичен оператор, доставчик на интернет услуги или друг метод за достъп до интернет, в зависимост от Вашия договор или план с Вашия доставчик. Вие потвърждавате, че плащането на всички такива такси е изцяло Ваша отговорност. Вие се съгласявате, че използването на Сайта от Ваша страна ще бъде в съответствие с всички изисквания на Вашия безжичен оператор, доставчик на интернет услуги или друг метод за достъп до интернет. Някои юрисдикции може да не разрешават ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА НЕПРИЗНАТИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДРУГИ ИМОТИ, И ТАКА че някои от горните изключения може да не се отнасят за вас.

16. Медицинска информация. Сайтът може да съдържа информация, свързана с различни медицински състояния и тяхното лечение. Тази информация се предоставя само за обща информация и не представлява съвет. Tarinn не предоставя и не възнамерява да предоставя или осигурява медицински съвети, лечение или преценка. Съдържанието на Сайта не е предназначено да замени клиничната преценка на вашия ветеринарен лекар или клиничния преглед на животното.

**17. Използването на която и да е част от Сайта е невалидно, когато това е забранено от закона. Въпреки че информацията на Сайта е достъпна в целия свят, не всички продукти или услуги, които могат да бъдат обсъждани във или на Сайта, са достъпни за всички лица или във всички географски местоположения или юрисдикции. Проверете местните закони за всякакви ограничения или лимити по отношение на изключването на подразбиращи се гаранции. Tarinn си запазва правото да ограничава предоставянето на нашите продукти или услуги на което и да е лице, географски регион или юрисдикция и/или да ограничава количествата на всички продукти или услуги, които предоставяме. Нямате право на достъп до Сайта, ако сте гражданин или жител на държава, за която Съединените щати са наложили ембарго върху стоки, или ако вие или вашите филиали са включени в списъка на Министерството на финансите на Съединените щати със специално определени граждани или в таблицата на Министерството на търговията на Съединените щати със заповеди за отказ и забрана. Всяка оферта за какъвто и да е продукт или услуга, направена в материалите на Сайта, е невалидна там, където е забранена.

18. Обезщетение. Трябва да използвате Сайта само ако е законно да го правите. Използвайки Сайта, Вие ни заявявате, че възнамерявате да постъпвате законосъобразно. Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Tarinn, нейните служители, директори, работници, агенти, доставчици, доставчици на услуги, лицензодатели и партньори от всички загуби, разходи, щети и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от незаконно използване на Сайта, нарушаване на Вашите декларации и гаранции, нарушаване от Ваша страна на настоящите Условия за ползване или от всяка дейност, свързана с Вашия акаунт (включително небрежно или неправомерно поведение) от Ваша страна или от страна на друго лице, което осъществява достъп до Сайта, използвайки Вашия акаунт.

19. Нашето споразумение и неговите изменения. BoldТези Условия за ползване , заедно с нашата Политика за поверителност и всички специфични за Сайта условия (например, условия, които се прилагат за всяко качване), представляват цялото споразумение между Вас и Tarinn относно Сайта и отменят всички други споразумения, декларации и договорености, независимо дали са писмени или устни. Тези Условия за ползване не могат да бъдат променяни или изменяни от вас без предварителното писмено съгласие на Tarinn. Tarinn може да изменя или допълва настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност, изцяло или частично, по всяко време, без да Ви уведомява. Трябва редовно да преглеждате настоящите Условия за ползване за всякакви изменения или допълнения към тях, тъй като продължаването на използването на Сайта след изменението или допълнението означава вашето съгласие и съгласие с настоящите Условия за ползване, както са изменени. Ако някоя клауза или разпоредба, изложена в настоящите Условия за ползване, бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима по силата на настоящи или бъдещи закони, тогава Вие разбирате и се съгласявате, че клаузата или разпоредбата, определена като незаконна, невалидна или неприложима, ще бъде приложена в допустимата степен и ще бъде разделена, без да се засяга приложимостта на всички останали клаузи или разпоредби, като същевременно ще изпълнява възможно най-пълно намерението на първоначалната разпоредба. Неуспехът на Tarinn да предяви каквото и да е право по отношение на неизпълнение на задължения по настоящия договор не представлява отказ на Tarinn от правото да упражни права по отношение на същото или друго нарушение.

20. Приложими закони. Настоящите Условия за ползване и Вашето използване на Сайта и всяка информация, съдържаща се в Сайта, или продукти и услуги, предоставяни от Сайта, както и личната информация, която може да ни предоставите чрез Сайта, се уреждат от законите и разпоредбите на Съединените американски щати и щата Ню Джърси, без да се вземат предвид принципите за конфликт на закони. В други държави може да има закони, регулаторни изисквания и медицински практики, които се различават от тези в Съединените щати.

21. Съгласие за обработване на данни в САЩ и други държави. Tarinn е глобална компания и базите данни, в които се съхранява Вашата лична информация, може да се намират в САЩ и други държави, които може да не гарантират същото ниво на защита на личната информация като това на държавата, в която пребивавате. Използвайки Сайта, Вие се съгласявате с прехвърлянето, обработката или съхранението на лична информация извън страната, в която пребивавате.

22. Разрешаване на спорове. Всяко правно действие или производство, свързано със Сайта, се извършва изключително във федерален или щатски съд с компетентна юрисдикция, който заседава в Ню Джърси."