Комплекти за изследване на HbA1c

Комплекти за изследване на хемоглобин А1с

Бързият тест Tarinn HbA1c може да измерва нивото на HbA1c на кучета и котки в рамките на 10 минути и има висока чувствителност, силна специфичност и лесна работа.

Комплекти за изследване на HbA1c
Ползи
  • Мониторинг на контрола на кръвната захар при кучета и котки, страдащи от диабет.
  • Може да се използва за коригиране на дозата на инсулина.
  • Може да се използва за скрининг за диабет.
Цел на използване

HbA1c е продукт на бавна и непрекъсната неензимна реакция на гликиране на хемоглобина (Hb) при висока кръвна глюкоза. Нивото на HbA1c може да отразява средното ниво на кръвната глюкоза през последните 2-3 месеца и е важен показател за оценка на контрола на кръвната глюкоза и риска от усложнения при пациенти с диабет.